Vi hjälper dig
att hitta drömjobbet

Professionell coachning - Skräddarsydd matchning - Fokus på mål och resultat

Vi hjälper dig
att hitta drömjobbet

Professionell coachning - Skräddarsydd matchning - Fokus på mål och resultat

Rusta och matcha

Välkommen till en av Sveriges största aktörer inom arbetsmarknadstjänster! Vi är leverantörer av Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha och lotsar arbetssökande på vägen mot ny sysselsättning.

Hos oss får du hjälp av erfarna jobbmatchare med goda branschkunskaper. De ser till dina unika kvaliteter och förutsättningar och rustar och matchar dig så att du blir redo att ta dig an en ny karriär inom ett område som är helt rätt för dig.

Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig på vägen mot drömjobbet!


Rusta och Matcha steg för steg

Kontakt

Kontakta Arbetsförmedlingen och fråga om du är godkänd för Rusta och Matcha

Beslut

Arbetsförmedlingen beslutar om stödåtgärd. Meddela dem vårt KA-nummer som du hittar under respektive ort.

Uppstart

Därefter bokar vi in ett uppstartsmöte och gör upp en plan tillsammans.


Vad innebär tjänsten Rusta och Matcha?

Rusta och Matcha är en ny tjänst från Arbetsförmedlingen som på sikt är tänkt att helt ersätta den äldre tjänsten Stöd och Matchning. Rusta och Matcha finns idag i 85 kommuner, däribland Eskilstuna, Västerås och Norrköping där vi har flera kontor. Bor du i Stockholm kan vi istället hjälpa dig enligt Stöd och Matchning.

Båda tjänsterna har liknande innehåll; att ge extra stöd till personer som kan jobba men som av olika orsaker befinner sig relativt långt från arbetsmarknaden. Som leverantör av tjänsterna är det vårt uppdrag att se till att du får det stöd du behöver för att kunna hitta en sysselsättning som är rätt för dig. Stödet innefattar allt från intervjuträning och motivationssamtal till studiebesök hos arbetsgivare och undervisning inom relevanta områden.

Skillnaden mellan tjänsterna är att Rusta och Matcha lägger ett större ansvar på oss leverantörer, i och med att vi får det mesta av vår ersättning först när vi faktiskt lyckats hjälpa våra kunder till ny sysselsättning.

rusta och matcha

Rusta och matcha 2

Vi erbjuder även rusta och matcha 2. Har du beviljats denna tjänst av Arbetsförmedlingen är vi det bästa valet av leverantör. 

Vi skräddarsyr en plan för dig och hjälper dig att hitta ett arbete eller en lämplig utbildning så snabbt som möjligt. Av oss kan du få hjälp med kontakter med arbetsgivare, stöd för arbetssökande, rådgivning gällande studier och mycket mer.

Rusta och matcha 2 pågår inledningsvis i 6 månader och kan sedan förlängas med ytterligare 6 månader om det anses motiverat.

Välkommen att kontakta oss redan idag om du ska delta i tjänsten rusta och match 2!

Vi rustar och matchar med OPC-processen

Vi arbetar efter modellen OPC – Outplacement Concept. Det är en process som gör arbetssökandet mer strukturerat och mätbart. Den sökande får på det sättet bätre kontroll över sin verklighet och mer kraft och energi i arbetssökandet.

Alla våra medarbetare utbildas och certifieras i processen för att kunna ge arbetssökande det bästa stödet på marknaden. Oavsett bransch och bakgrund hjälper vi hjälper vi våra arbetssökande. Vi tar tillsammans med den arbetssökande fram en realistisk och genomförbar väg till målet, oavsett om det handlar om jobb eller studier. Vi utgår alltid från vad deltagaren vill nå och tar tillsammans fram en väg som leder till målet.

Hur vi kan hjälpa dig

Om Arbetsförmedlingen på din ort bedömer att Rusta och Matcha är en tjänst som passar dig så kan du välja oss som leverantör. Du får då en handläggare som ansvarar för att rusta och matcha dig inför arbetslivet. Våra handläggare har erfarenhet och branschnära kunskap inom administration, ekonomi, juridik, data/IT, hotell och restaurang, hälso- och sjukvård samt pedagogiskt arbete.

Din handläggare gör en kartläggning av dina erfarenheter, kunskaper, potentiella hinder och utvecklingsmöjligheter. Därfefter gör ni tillsammans upp en plan för hur du på bästa sätt ska kunna nå målet: ett arbete eller en utbildning.

Du får bland annat hjälp med:

 • Intervjuträning

 • Arbetsgivarkontakter

 • Att skapa professionella och personliga ansökningshandlingar

 • Studie- och yrkesvägledning

 • Motiverande samtal

 • Grundläggande utbildning inom data

Du får även göra studiebesök hos arbetsgivare och får hjälp med nätverkande inom vårt stora kontaktnät av arbetsgivare. Tillsammans med dig kartlägger vi arbetsmarknaden utifrån din kompetens och dina mål och ger oss inte förrän vi har hittat precis rätt sysselsättning för dig.

Få stöd på ditt eget språk

Många som är nya i Sverige tycker att det är svårt att på egen hand ta sig in på den svenska arbetsmarknaden och förstå alla de regler som gäller. Vi vet att det brukar gå mycket lättare att komma igång om man först får hjälp på sitt eget språk medan man samtidigt förbättrar sin svenska.

Just därför har vi medarbetare som talar ett flertal olika språk så att du kan få en coach som du kan kommunicera obehindrat med. Utöver svenska så kan du få hjälp på arabiska, engelska, persiska, spanska, franska, tyska, tigrinja, ryska, finska, isländska, norska, danska, punjabi, hindi och olika former av kurdiska (Feyli, Kurmanji & Sorani).

Så jobbar vi med Rusta & Matcha

När du får möjlighet att delta i tjänsten Rusta och Matcha och väljer oss som leverantör så arbetar vi enligt fyra steg:

 1. Kartläggning: Vi börjar med att titta på din nuvarande kompetens, dina kunskaper och erfarenheter. Därefter sätter vi upp mål att nå samt en plan och strategier för att uppnå dessa.
 2. Coachning: Du får en personlig kontaktperson som ger dig individuell coachning och möjlighet att delta i olika aktiviteter, föreläsningar och jobbsupport.
 3. Matchning: Våra specialister på jobbmatchning matchar dig mot passande arbetsgivare.
 4. Anställning: Du har nått målet och fått en anställning på ett jobb som passar dig!

Välj oss idag!

Det är du själv som väljer vilken leverantör av Rusta och Matcha du vill anlita. Vi hoppas självklart att du väljer oss så att vi får chansen att hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Du anger själv vilken leverantör du vill använda dig av under ditt möte hos Arbetsförmedlingen och då räcker det att du säger att du vill anlita oss. Du kan även söka upp våra kontaktuppgifter direkt på Arbetsförmedlingens hemsida så hittar du vårt närmaste kontor. Välkommen till oss. Vi ser fram emot att få vägleda dig till en sysselsättning som passar dig!

Rusta och matcha – mer information

När du tar del av rusta och matcha får du delta i ett flertal aktiviteter som anpassas efter vilka förutsättningar och behov du har. Tillsammans med vår jobbcoach kommer du överens om vilka aktiviteter du ska delta i.

Här är några av de aktiviteter som deltagarna kan få utföra.

 • Vi kartlägger dina kunskaper, färdigheter och förutsättningar på ett noggrant sätt.
 • Du får ta del av information om ett flertal aspekter av arbetsmarknaden och arbetslivet och kan få orientering inom olika yrkesområden och information om vilka utbildningar som finns att tillgå med mera.
 • Du kan få praktiskt stöd av många olika slag. Du får hjälp när det handlar om att söka jobb, skriva CV och personligt brev, träning inför anställningsintervjuer med mera. Vi kan även hjälpa dig att följa upp sökta arbeten och hjälper dig att söka in till relevanta utbildningar.
 • Vi skapar kontaktyor med arbetsmarknaden genom en rad möjliga åtgärder. Här ingår bland annat studiebesök och arbetsplatsbesök, presentationer för arbetsgivare, mentorskap och lika rekryteringsevent.
 • Motivationssamtal med experter enligt metoder som är kvalitetssäkrade.
 • Vägledning mot arbete och/eller utbildning
 • Åtgärder som främjar din hälsa och ger dig bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Exempel på detta är seminarier och föreläsningar om rätt kost, sömn och motion.
 • Vi hjälper dig även att bli starkare digitalt, något som bara blir viktigare och viktigare på dagens arbetsmarknad. Du får lära dig behärska digitala verktyg som ökar dina förutsättningar till jobb eller utbildning. Idag kräver även många enklare jobb digital kompetens.
 • Vi hjälper dig även att stärka dina kunskaper i det svenska språket.

Vilka rättigheter har jag som deltagare i Rusta och Matcha?

Ett beslut om rusta och matcha innebär att du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen där du har rätt till ekonomiskt stöd eller ersättning från Försäkringskassan under tiden du tar del av tjänsten. Detta stöd kallas för aktivitetsstöd. Men det är viktigt att veta att du under tiden du deltar i Rusta och Matcha och får aktivitetsstöd inte har rätt till a-kassa.

När du deltar i tjänsten så har du rätt till att få delar av stödet på ditt egna språk. Oavsett hur bra dina kunskaper i svenska är. Du kan även läsa SFI parallellt med tjänsten om du har dessa behov.

Rusta och Matcha är givetvis frivilligt att delta i men för att få ersättning är det viktigt att du följer den planering du lagt upp i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det innebär bland annat att du måste delta i de aktiviteter som ni kommer överens om. Du ska också vara aktiv och söka jobb om det ingår i den planering som lagts upp. Du behöver dessutom rapportera dina aktiviteter varje månad och meddela om du blir sjuk.

Välj oss för Rusta och Matcha - vi vägleder dig till rätt jobb eller utbildning!